Budynek usługowo mieszkalny

Budynek usługowo mieszkalny

Obiekt:

Budynek usługowo mieszkaniowy

lokalizacja:

Konopiska

Zakres:

Projekt budowlany

Data:

lipiec 2014

Powierzchnia użytkowa:

163 m²

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Piotr Drewniak
mgr Marek Laskowski