Koncepcja osiedla wielorodzinnego

Koncepcja osiedla wielorodzinnego

Obiekt:

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych

lokalizacja:

Bielsko Biała

Zakres:

projekt koncepcyjny

Data:

grudzień 2018

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Aneta Konstanty
Ziemowit Oset
Adam Pniak
Eliza Masek
Sebastian Krawczyk
Szymon Chrzanowski
Magdalena Banasik