Dom w Czarnym Lesie

Dom w Czarnym Lesie

Obiekt:

Budynek mieszkaniowy jednorodzinny

lokalizacja:

Czarny Las

Zakres:

Realizacja

Data:

czerwiec 2014

Powierzchnia użytkowa:

252 m²

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Piotr Drewniak
mgr Marek Laskowski