Koncepcja domu jednorodzinnego

Koncepcja domu jednorodzinnego

Obiekt:

Dom jednorodzinny

lokalizacja:

Czarny Las

Zakres:

projekt budowlano - wykonawczy

Data:

2019

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Aneta Konstanty
Sebastian Krawczyk
Monika Woźniak
Szymon Chrzanowski