Pałacyk Brassów

Pałacyk Brassów

Obiekt:

Wnętrza

lokalizacja:

Częstochowa

Zakres:

projekt koncepcyjny

Data:

2019

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Eliza Masek
Sebastian Krawczyk
Paula Jaworek