Dom w Boguchwale

Dom w Boguchwale

Obiekt:

Budynek mieszkaniowy jednorodzinny

lokalizacja:

Boguchwała koło Rzeszowa

Zakres:

Projekt budowlany

Data:

czerwiec 2014

Powierzchnia użytkowa:

254 m²

autorzy:

mgr inż. arch. Salwator Dąbek
mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Piotr Drewniak
mgr Marek Laskowski