Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny

Obiekt:

Budynek mieszkalny

lokalizacja:

Warszawa

Zakres:

projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2019

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Sebastian Krawczyk
Monika Woźniak
Nina Nowak
Paula Jaworek
Szymon Chrzanowski