Budynek mieszkalno-usługowy w Katowicach

Budynek mieszkalno-usługowy w Katowicach

Obiekt:

Budynek mieszkalno-usługowy

lokalizacja:

Katowice

Zakres:

projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2020

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Sebastian Krawczyk