Budynek mieszkalno-usługowy w Częstochowie

Budynek mieszkalno-usługowy w Częstochowie

Obiekt:

Budynek mieszkalno-usługowy

lokalizacja:

Częstochowa

Zakres:

projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2020

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Ziemowit Oset
Sebastian Krawczyk
Magdalena Banasik
Paula Jaworek
Nina Nowak