Budynek usługowy w Częstochowie

Budynek usługowy w Częstochowie

Obiekt:

Budynek usługowy

lokalizacja:

Częstochowa

Zakres:

projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2020

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Sebastian Krawczyk
Paula Jaworek
Nina Nowak