Dom w Sandomierzu

Dom w Sandomierzu

Obiekt:

Budynek mieszkaniowy jednorodzinny

lokalizacja:

Sandomierz

Zakres:

Realizacja

Data:

kwiecień 2013

Powierzchnia użytkowa:

210 m²

autorzy:

mgr inż. arch. Salwator Dąbek
mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Marta Gawin