Rozbudowa i przebudowa hotelu w Sandomierzu

Rozbudowa i przebudowa hotelu w Sandomierzu

Obiekt:

Budynek usługowo hotelowy

lokalizacja:

Sandomierz

Zakres:

Projekt budowlany

Data:

2014

autorzy:

mgr inż. arch. Salwator Dąbek
mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Piotr Drewniak
mgr Marek Laskowski