Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny

Obiekt:

Budynek mieszkalny

lokalizacja:

Warszawa

Zakres:

Projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2020

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Sebastian Krawczyk
Paula Jaworek