Park Centralny w Boronowie

Park Centralny w Boronowie

lokalizacja:

Boronów

Zakres:

projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2021

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Szymon Chrzanowski
Magdalena Banasik
Martyna Maciejczyk