Budynek mieszkalno-usługowy w Sandomierzu

Budynek mieszkalno-usługowy w Sandomierzu

Obiekt:

Budynek mieszkalno-usługowy

lokalizacja:

Sandomierz

Zakres:

projekt koncepcyjny

Data:

2021

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Paula Jaworek
Sebastian Krawczyk
Victoria Gnot
Marta Wróż