Rozbudowa Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

Rozbudowa Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

Obiekt:

Budynek administracji publicznej

lokalizacja:

Sandomierz

Zakres:

Realizacja

Data:

2011

Powierzchnia użytkowa:

3500 m²

autorzy:

mgr inż. arch. Salwator Dąbek
mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Salwator Dąbek