Budynek usługowy w Częstochowie

Budynek usługowy w Częstochowie

Obiekt:

Budynek usługowo handlowy

lokalizacja:

ul. Wręczycka w Częstochowie

Zakres:

Koncepcja

Data:

luty 2014

Powierzchnia użytkowa:

293 m2 m²

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Piotr Drewniak
mgr Marek Laskowski