Dom jednorodziny

Dom jednorodziny

Obiekt:

Dom jednorodziny

Zakres:

projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2021

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Karolina Wodzisławska
Victoria Niesłony
Alicja Popko