Zabudowa wielorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Obiekt:

Osiedle wielorodzinne

Zakres:

projekt koncepcyjny

Data:

2021

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Sebastian Krawczyk