Zabudowa wielorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Obiekt:

Budynek wielorodzinny

Zakres:

projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2021

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Szymon Chrzanowski
Sebastian Krawczyk
Martyna Maciejczyk