Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny

Obiekt:

Budynek mieszkalny

Zakres:

projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2022

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cieprioł
Michał Wręczycki
Sebastian Krawczyk
Martyna Maciejczyk