Budynek biurowy PHU Center

Obiekt:

Wnętrza

lokalizacja:

Częstochowa

Zakres:

projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2022

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Szymon Chrzanowski