Dom prywatny

Dom prywatny

Obiekt:

dom jednorodzinny

lokalizacja:

Częstochowa

Zakres:

projekt techniczny

Data:

2022

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Marta Wróż