Reatauracja

Reatauracja

Obiekt:

budynek użyteczności publicznej

lokalizacja:

Jezioro k.Częstochowy

Zakres:

projekt techniczny

Data:

2023

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Paweł Kopyciak