Dom prywatny w Praszczykach

Dom prywatny w Praszczykach

Obiekt:

Budynek mieszkaniowy jednorodzinny

lokalizacja:

Praszczyki

Zakres:

realizacja

Data:

2014

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr Marek Laskowski