Dom prywatny w Częstochowie

Dom prywatny w Częstochowie

Obiekt:

Budynek mieszkaniowy jednorodzinny

lokalizacja:

Częstochowa

Zakres:

Projekt koncepcyjny

Data:

2014

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr Marek Laskowski