Dom w Kuźnicy Kiedrzyńskiej

Dom w Kuźnicy Kiedrzyńskiej

Obiekt:

Budynek mieszkaniowy jednorodzinny

lokalizacja:

Kuźnica Kiedzryńska

Zakres:

realizacja

Data:

2012 - 2013

Powierzchnia użytkowa:

233 m²

autorzy:

mgr inż. arch Jakub Cieślik