Dom jednorodzinny

Dom jednorodzinny

Obiekt:

Budynek mieszkaniowy jednorodzinny

Zakres:

Realizacja

Data:

2013

autorzy:

mgr inż. arch Jakub Cieślik