Dom w Starej Gorzelni

Dom w Starej Gorzelni

Obiekt:

Budynek mieszkaniowy jednorodzinny

lokalizacja:

Stara Gorzelnia

Zakres:

projekt koncepcyjny

Data:

2014

Powierzchnia użytkowa:

220 m²

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Piotr Drewniak
mgr Marek Laskowski