Basen rekreacyjny w Lublincu

Basen rekreacyjny w Lublincu

Obiekt:

Budynek basenu rekreacyjnego

lokalizacja:

Lubliniec

Zakres:

projekt koncepcyjny

Data:

2015

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Piotr Drewniak
mgr Marek Laskowski