Budynek biurowy w Siemianowicach Śląskich

Budynek biurowy w Siemianowicach Śląskich

Obiekt:

Budynek biurowy

lokalizacja:

Siemianowice Śląskie

Zakres:

projekt koncepcyjny

Data:

2015

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Piotr Drewniak
mgr Marek Laskowski