Bliźniaki pod Częstochową

Bliźniaki pod Częstochową

Obiekt:

budynek mieszkaniowy dwurodzinny

lokalizacja:

okolice Częstochowy

Zakres:

koncepcja

Data:

2015

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Piotr Drewniak
mgr Marek Laskowski