Bliźniaki w Częstochowie

Bliźniaki w Częstochowie

Obiekt:

budynek mieszkaniowy dwurodzinny

lokalizacja:

Częstochowa

Zakres:

projekt budowlany

Data:

2015

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Piotr Drewniak
mgr Marek Laskowski