Budynek biurowy w Częstochowie

Budynek biurowy w Częstochowie

Obiekt:

budynek biurowy

lokalizacja:

Częstochowa

Zakres:

projekt koncepcyjny

Data:

2015

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Julia Przybył
mgr inż. arch. Anita Rosa
mgr inż. arch. Mateusz Rosa
mgr Marek Laskowski