Budynek biurowy w Siemianowicach

Budynek biurowy w Siemianowicach

Obiekt:

budynek biurowy

lokalizacja:

Siemianowice

Zakres:

projekt koncepcyjny

Data:

2016

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Mateusz Rosa
mgr Marek Laskowski