Apartamentowiec w Sandomierzu

Apartamentowiec w Sandomierzu

Obiekt:

Budynek mieszkaniowy wielorodzinny

lokalizacja:

Sandomierz

Zakres:

realizacja

Data:

2013-2014

autorzy:

Salwator Dąbek
Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Marek Laskowski