Dom jednorodzinny w Biskupicach

Dom jednorodzinny w Biskupicach

Obiekt:

Dom jednorodzinny

lokalizacja:

Biskupice k. Częstochowy

Zakres:

realizacja

Data:

październik 2017

Powierzchnia użytkowa:

197 m²

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Katarzyna Klimasz
Eliza Masek
Ziemowit Oset

fot. Marcin Czechowicz / z archiwum Muratora
fot. Michał Jackowski