Budynek usługowy

Budynek usługowy

Obiekt:

Budynek usługowo handlowy

lokalizacja:

Konopiska

Zakres:

Realizacja

Data:

marzec 2014

Powierzchnia użytkowa:

182 m²

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr Marek Laskowski